วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รพ.ต่าง ๆ

โรงพยาบาล ทั่วประเทศ
กลุ่มช่วยเหลือโรคมะเร็งทรวงอกกรุงเทพ 02 256-4991-2 ext 1026
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 02-381-2006-20
โรงพยาบาลกรุงเทพ 02-310-3000หรือ 1719
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี ( เกาะช้าง ) (039) 319-888
โรงพยาบาล กรุงเทพ ระยอง 038-921999
โรงพยาบาล กรุงเทพพัทยา 038-259999
โรงพยาบาล กรุงเทพสมุย 077-429500
โรงพยาบาล กรุงเทพคริสเตียน 02-233-6981-9
โรงพยาบาล กรุงธน 02-438-0040-5
โรงพยาบาล กลาง 02-221-6141
โรงพยาบาล กลางกรมราชทัณฑ์ 02-589-5250, 02-591-4875, 02-591-4879
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ประชาชื่น 02-910-1600
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค 02-910-1600-45
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 02-729-3000
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ 02-594-0020-65
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี (036) 315-555-94
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ (053) 910-999
โรงพยาบาล ขอนแก่น 043-336789
โรงพยาบาล คลองตัน 02-319-2101-5
โรงพยาบาล คามิลเลียน 02-185-1444
โรงพยาบาล ค่ายภาณุรังสี 032-328163
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 02-738-9900-9
โรงพยาบาลเจ้าพระยา 0-2434-1111
โรงพยาล จิตเวช ขอนแก่นราชนครินทร์ .043-227422
โรงพยาบาล จิตเวช นครสวรรค์ ในเวลาราชการ 056-267280 นอกเวลาราชการ 056-267279
โรงพยาบาล เชียงราย ประชานุเคราะห์ 053-756765, 053-756941
โรงพยาบาล ไชโย 0-3564-7018
โรงพยาบาล เซนต์หลุยส์ 02-210-9999,02-675-5000
โรงพยาบาล เซ็นทรัล ปาร์ค 02-312-7261-9
โรงพยาบาล เซ็นทรัลเยนเนอรัล 02-552-8777
โรงพยาบาล ตาหูคอจมูก กรุงเทพฯ 02-579-1770-4
โรงพยาบาล ตำรวจ 02-252-8111-25
โรงพยาบาล ตราด 039-53-1784-86
โรงพยาบาล ทหารเรือกรุงเทพ 02-411-2089, 02-475-4837, 02-475-4826, 02-475-4864
โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ 02-361-2727,02-361-2828
โรงพยาบาล ธนบุรี 02-412-0020, 02-411-0401-11
โรงพยาบาล ไทยจักษุคลินิก 02-416-5454, 02-895-4000
โรงพยาบาล ธัญญารักษ์ 02-5310080-8
โรงพยาบาล นครินทร์ (075) 312800
โรงพยาบาล นิติจิตเวช 02-889-9191,0-2441-9029
โรงพยาบาล บางกอกเนอสซิ่งโฮม (02) 632 0550 - 60
โรงพยาบาล บางโพ 0-2587-0136-44
โรงพยาบาล บางแก้ว 074-697381-3
โรงพยาบาล บางมด 02-867-0606, 02-416-0049
โรงพยาบาล บำรุงราษฏร์ 02-667-1000
โรงพยาบาล บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 034-419555
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 02-523-3359-71
โรงพยาบาล บีเอ็นเอช 02-686-2700
โรงพยาบาล ปิยะเวท 02-625-6500
โรงพยาบาล ปิยะมินทร์ 02 316-0026-42
สถาบันประสาทวิทยา 0-2354-7075-83
โรงพยาบาล พุทธชินราช พิษณุโลก 0-5521-9844
โรงพยาบาล พระนั่งเกล้า นนทบุรี 0-2527-0246,526-5629
โรงพยาบาล พระมงกุฏเกล้า 02-246-1400 ถึง 1428
โรงพยาบาล พระรามเก้า 02-202-9999
โรงพยาบาล พญาไท พญาไท 1 02-640-1111,พญาไท 2 02-617-2444
โรงพยาบาล เพชรเวช 02-318-0080-1
โรงพยาบาล เพชรรัชต์ ์ 0-3241-7070 ถึง 9
โรงพยาบาล มิชชั่น 02-282-1100, 02-281-1422
โรงพยาบาล มิชชั่น ภูเก็ต 076-237220-6 ,076-236620-3
โรงพยาบาล ยันฮี 0-2879-0300
โรงพยาบาล ราชวิถี 02354-8108-9
โรงพยาบาล รามคำแหง 02-374 0200-16
โรงพยาบาล แม่สะเรียง 053-621027
โรงพยาบาล วิภาวดี 02-941-2800
โรงพยาบาล ลาดพร้าว 02-530-2244,02-530-2556-69
โรงพยาบาล เลย 042-811541 , 042-811679
โรงพยาบาล ลานนา 053-999777
โรงพยาบาล วิชัยยุทธ (ตึกเหนือ)02-618-6200,(ตึกใต้)02-2657777
โรงพยาบาล วิภาวดี 02-941-2800
โรงพยาบาล เวชธานี Call Center:02-734-0000 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
โรงพยาบาล นครธน 02-416-5454 Contact Center : 02-450-9999
โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช 02-534-7000
โรงพยาบาล ศรีสยาม 0-2944 8015-30
โรงพยาบาล ศรีสะเกษ 0-4561-1503,0-4561-6380
โรงพยาบาล ศิครินทร์ 02-366-9900-99
โรงพยาบาล ศิริราช 02-411-0241-9,02-419-8666
โรงพยาบาล ศูนย์มะเร็งกรุงเทพ 02-785-5716-20
โรงพยาบาล สมิติเวช สุขุมวิท 02-711-8000,ศรีนครินทร์ 02-731-7000,ศรีราชา 038-320300
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 02-378-9000
โรงพยาบาล สุขุมวิท 02-391-0011
โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 038-322157-9, 038-31-1298,038-312890-2
โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า 02-4600000
โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชฉวาง 075-48113-5
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 055-389060 ต่อ 0
โรงพยาบาล สงฆ์ 02-354-4310
โรงพยาบาล สินแพทย์ 02-793-5099 , Call Center: 02-793-5000
โรงพยาบาล โอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย 053-711366 , 053-744882 , 053-910100
คลีนิกหมอนพพร 02-576-0899 , 02-576-0990
คลีนิกฝังเข็ม (044) 292045 หรือ (044) 292047

แหล่งข้อมูล http://www.linkgfx.com/hospital.html

ไม่มีความคิดเห็น: